CARO Piotr Krajewski

Siedziba:
ul. Leśna 23
18-305 Szumowo
woj. podlaskie

INFOLINIA
tel. (86) 476 81 68
kom. 730 999 208

NIP: 723-155-07-09

e-mail: biuro@caro-wybory.pl

Nr rachunku bankowego: PKO BP 72 1020 1332 0000 1802 0861 0943